Verbinding met Philippe Delespaul – juli 2019

  Door alle eerdere interviews zijn al heel veel vragen aan Philippe gesteld en beantwoord. Daarom is besloten vanaf deze editie de opzet van het contact tussen de Facebookgroep en Philippe wat te veranderen, en wel als volgt: we houden maandelijks contact per kwartaal wil Philippe een ‘face-to-face’ dialoog aangaan met zo’n 3-4 mensen uit deze groep die een thema met hem willen bespreken; dit … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – juli 2019

Samendenken werkt!

(geschreven door Geo van Dam namens projectgroep Samendenken) Project Samendenken voor een betere GGZ Vanuit facebookgroep De Nieuwe GGZ en de Centrale Cliëntenraad GGZ Rivierduinen werken we aan een door ZonMW gesubsidieerd project met als doelstelling om vanuit cliënten, hulpverleners, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen zelf tot ideeën te komen hoe de GGZ beter kan. Dit doen we door middel van zogenaamde “samendenksessies”,  een vrijdenk-methode waarbij … Lees verder Samendenken werkt!

Verbinding met Philippe Delespaul – 5/2019

Aangaande ‘het leven in de groep’ was dat de afgelopen maand vooral erg intens in de reacties op het nieuws over Thijs H. Moorden zijn sowieso heftig, maar doordat deze ook nog in verband gebracht worden met de GGZ geeft dat nog meer aanleiding tot verhitte discussies. Van “Nu gaat iedereen weer denken dat het psychiatrisch patiënten allemaal gevaarlijk zijn” tot “mensen worden gewelddadig door … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – 5/2019

Waardevol afstemmen met Alan Ralston.

Alan Ralston werkt als psychiater bij UMC Utrecht, op de afdeling van Jim van Os. Zijn betrokkenheid bij de Nieuwe GGZ gaat echter een stuk verder terug dan zijn aanstelling daar. Recentelijk promoveerde hij met als onderwerp “filosofie in de psychiatrische praktijk”. Bij het ter gelegenheid daarvan georganiseerde symposium waren ervaringsdeskundigen en psychiaters ongeveer gelijkelijk vertegenwoordigd. Bianca: Hoe ben je eigenlijk betrokken geraakt bij de … Lees verder Waardevol afstemmen met Alan Ralston.

Verbinding met Philippe Delespaul – 4/2019

Voorafgaand aan dit gesprek was net het promotiemateriaal voor de denksessies klaar (zie https://www.samendenkenggz.nl/). Dit had ik de dag voor het interview aan Jim en Philippe gestuurd met de vraag wat ze ervan vinden en of ze het willen verspreiden. Jim had erg enthousiast gereageerd, maar van Philippe had ik nog niets gehoord, dus kon ik het niet laten er nu naar te vragen. Mede … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – 4/2019

Inschrijving samendenksessies geopend!

Intussen is het project “Samendenken binnen de Nieuwe GGZ” alweer enkele maanden op weg, en zijn we zo ver dat er daadwerkelijk ingeschreven kan worden op de sessies! We hebben besloten om de sessies over meer verschillende locaties te verdelen dan in het oorspronkelijke plan voorzien was, om zo een betere spreiding te hebben over het land. Het gaat er uiteindelijk om dat zoveel mogelijk … Lees verder Inschrijving samendenksessies geopend!

Verbinding met Philippe Delespaul – 3/2019

Naar aanleiding van het vorige interview ontving ik enkele vragen vanuit de groep om op door te gaan met Philippe. Daarnaast is er in de groep een poll gedaan met de vraag: “Welk doel vindt men hier belangrijk?” Deze ontstond mede vanuit de eerder genoemde wens om in actie te komen. Het is dan wel handig om het erover eens te zijn waarvoor men eigenlijk … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – 3/2019