Verbinding met Philippe Delespaul – september 2019

Bianca: Wil je nog reageren op de op Facebook gegeven reacties op de vraag die je aan de lezers gesteld hebt, hoe iemand te helpen die niet geholpen wil worden? Je schreef dat dit wel een mooie aanzet zou zijn. Philippe: De reacties lopen best wel uiteen, en vullen elkaar daarom ook goed aan. Wat er denk ik vooral uit blijkt is dat het belangrijk … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – september 2019

Verbinding met Philippe Delespaul – augustus 2019

Het was dan wel de bedoeling om de opzet van de gesprekken te veranderen onder andere door een idee vanuit de groep in te brengen, maar nu kwamen mensen toch weer vooral met vragen. Opmerkelijk, want helemaal in het begin van de serie interviews kwam het regelmatig voor dat mensen hun eigen ideeën en projecten naar voren probeerden te brengen in plaats van echt een … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – augustus 2019

Deugdzame psychiatrie & epistemische rechtvaardigheid met Alan Ralston

Bianca: De vorige keer heb je het gehad over deugdethiek voor de psychiatrie. Nu is “deugd” denk ik wel een begrip waar niet iedereen even enthousiast over zal zijn. “Deugmens” schijnt zelfs een scheldwoord te zijn. Maar ook los daarvan roept het associaties op met in het gareel te moeten of zoiets. Alan: Mensen die schelden op deugmensen spreken zichzelf sowieso tegen. Het drukt een … Lees verder Deugdzame psychiatrie & epistemische rechtvaardigheid met Alan Ralston

Verbinding met Philippe Delespaul – juli 2019

  Door alle eerdere interviews zijn al heel veel vragen aan Philippe gesteld en beantwoord. Daarom is besloten vanaf deze editie de opzet van het contact tussen de Facebookgroep en Philippe wat te veranderen, en wel als volgt: we houden maandelijks contact per kwartaal wil Philippe een ‘face-to-face’ dialoog aangaan met zo’n 3-4 mensen uit deze groep die een thema met hem willen bespreken; dit … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – juli 2019

Samendenken werkt!

(geschreven door Geo van Dam namens projectgroep Samendenken) Project Samendenken voor een betere GGZ Vanuit facebookgroep De Nieuwe GGZ en de Centrale Cliëntenraad GGZ Rivierduinen werken we aan een door ZonMW gesubsidieerd project met als doelstelling om vanuit cliënten, hulpverleners, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen zelf tot ideeën te komen hoe de GGZ beter kan. Dit doen we door middel van zogenaamde “samendenksessies”,  een vrijdenk-methode waarbij … Lees verder Samendenken werkt!

Verbinding met Philippe Delespaul – 5/2019

Aangaande ‘het leven in de groep’ was dat de afgelopen maand vooral erg intens in de reacties op het nieuws over Thijs H. Moorden zijn sowieso heftig, maar doordat deze ook nog in verband gebracht worden met de GGZ geeft dat nog meer aanleiding tot verhitte discussies. Van “Nu gaat iedereen weer denken dat het psychiatrisch patiënten allemaal gevaarlijk zijn” tot “mensen worden gewelddadig door … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – 5/2019

Waardevol afstemmen met Alan Ralston.

Alan Ralston werkt als psychiater bij UMC Utrecht, op de afdeling van Jim van Os. Zijn betrokkenheid bij de Nieuwe GGZ gaat echter een stuk verder terug dan zijn aanstelling daar. Recentelijk promoveerde hij met als onderwerp “filosofie in de psychiatrische praktijk”. Bij het ter gelegenheid daarvan georganiseerde symposium waren ervaringsdeskundigen en psychiaters ongeveer gelijkelijk vertegenwoordigd. Bianca: Hoe ben je eigenlijk betrokken geraakt bij de … Lees verder Waardevol afstemmen met Alan Ralston.