Wouter Kusters over de ontdekking van een nieuwe dimensie (die nodig is voor goede GGZ!)

Filosoof, schrijver en ervaringsdeskundige Wouter Kusters schreef in verschillende publicaties over zijn ervaringen met de waanzin, en de zin in de waanzin. In dit interview gaan we in op het stuk “De vierde dimensie – De missing link voor herstel en filosofie” dat verscheen in het boekje Filosofie bij Herstelondersteuning. Hij introduceert hierin de ‘vierde dimensie’ in eerste instantie vanuit een zogenaamd waanzinnige toestand, die hij … Lees verder Wouter Kusters over de ontdekking van een nieuwe dimensie (die nodig is voor goede GGZ!)

Jim van Os, Changemaker

Nieuwe GGZ vanuit ‘schaduw-GGZ’ Jim: Op het gebied van Nieuwe GGZ is er iets heel interessants gaande, dat we oorspronkelijk niet hadden zien aankomen maar dat wel goede kansen biedt. Er is de afgelopen tijd een soort schaduw-GGZ ontstaan vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), waarin veel meer mogelijk is. In de traditionele GGZ wordt gewerkt met evidence based behandelrichtlijnen, ROM (Routine Outcome Monitoring), DBC … Lees verder Jim van Os, Changemaker

De Charter van Lille

In het laatste interview (zie https://denieuweggzblog.wordpress.com/2019/09/19/verbinding-met-philippe-delespaul-september-2019/ ) sprak Philippe over een “charter” die bij hulpverleners in Lille aan de muur hangt om hen voortdurend te herinneren aan hun herstelgerichte principes. Op mijn verzoek heeft Philippe hiervan een (volgens hemzelf weliswaar niet optimale) vertaling in het Nederlands gemaakt. Onderaan de pagina is een afbeelding te vinden van het Franse origineel.  Ik hoop dat dit inspirerend kan … Lees verder De Charter van Lille

Verbinding met Philippe Delespaul – september 2019

Bianca: Wil je nog reageren op de op Facebook gegeven reacties op de vraag die je aan de lezers gesteld hebt, hoe iemand te helpen die niet geholpen wil worden? Je schreef dat dit wel een mooie aanzet zou zijn. Philippe: De reacties lopen best wel uiteen, en vullen elkaar daarom ook goed aan. Wat er denk ik vooral uit blijkt is dat het belangrijk … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – september 2019

Verbinding met Philippe Delespaul – augustus 2019

Het was dan wel de bedoeling om de opzet van de gesprekken te veranderen onder andere door een idee vanuit de groep in te brengen, maar nu kwamen mensen toch weer vooral met vragen. Opmerkelijk, want helemaal in het begin van de serie interviews kwam het regelmatig voor dat mensen hun eigen ideeën en projecten naar voren probeerden te brengen in plaats van echt een … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – augustus 2019

Deugdzame psychiatrie & epistemische rechtvaardigheid met Alan Ralston

Bianca: De vorige keer heb je het gehad over deugdethiek voor de psychiatrie. Nu is “deugd” denk ik wel een begrip waar niet iedereen even enthousiast over zal zijn. “Deugmens” schijnt zelfs een scheldwoord te zijn. Maar ook los daarvan roept het associaties op met in het gareel te moeten of zoiets. Alan: Mensen die schelden op deugmensen spreken zichzelf sowieso tegen. Het drukt een … Lees verder Deugdzame psychiatrie & epistemische rechtvaardigheid met Alan Ralston

Verbinding met Philippe Delespaul – juli 2019

  Door alle eerdere interviews zijn al heel veel vragen aan Philippe gesteld en beantwoord. Daarom is besloten vanaf deze editie de opzet van het contact tussen de Facebookgroep en Philippe wat te veranderen, en wel als volgt: we houden maandelijks contact per kwartaal wil Philippe een ‘face-to-face’ dialoog aangaan met zo’n 3-4 mensen uit deze groep die een thema met hem willen bespreken; dit … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – juli 2019