Deze blog & “De Nieuwe GGZ”

De Nieuwe GGZ Blog is ontstaan vanuit de Facebookgroep de Nieuwe GGZ met de bedoeling om inzichtelijker te maken waar de Nieuwe GGZ voor staat en de verbindingen te versterken tussen de initiatiefnemers en de achterban van de Nieuwe GGZ.

Een van de essentiële kernpunten van de Nieuwe GGZ is voor mij de persoonlijke diagnostiek zoals voorgesteld door prof. Jim van Os. Deze gaat niet meer over DSM-diagnoses, maar om vier vragen die je als mens stelt om een ander mens te helpen wanneer die tegenslag ervaren heeft:

  1. Wat is er gebeurd?
  2. Wat is je kwetsbaarheid en wat is je kracht?
  3. Waar wil je heen?
  4. Wat heb je nodig?

Echter de algehele situatie in de GGZ die de uitvoering van dit schijnbaar eenvoudige idee verhindert is diep ingebed in structuren van de GGZ zelf en van de maatschappij als geheel, waardoor er heel veel zou moeten veranderen om deze vier vragen werkelijk centraal te kunnen stellen. De beweging De Nieuwe GGZ heeft dan ook de ambitie om uiteindelijk ook deze structuren te veranderen, en daarmee werkelijk menswaardige en herstelgerichte zorg in de GGZ en in de maatschappij mogelijk te maken.

De “officiële” informatie over de Nieuwe GGZ is te vinden op de website: http://www.denieuweggz.nl/
Momenteel wordt deze echter helaas niet echt onderhouden. Wie belangstelling heeft om daar verbetering in te brengen, kan contact opnemen met Michael Milo: michael@michaelmilo.nl