Nieuwe GGZ themabijeenkomst: Maastrichtse benadering bij stemmen horen.

De ‘Maastrichtse school’ gaat niet alleen over stemmen horen, maar benadrukt meer in het algemeen dat je menselijke variatie niet direct moet pathologiseren, en dat je veel variatie beter dimensioneel kunt bestuderen dan in DSM-categorieën. Toen Philippe Delespaul in Maastricht kwam, en Marius Romme voor het eerst hiermee bezig zag, verbaasde hem dit. Vanuit zijn opleiding als klinisch psycholoog dacht hij: Dat is toch vanzelfsprekend? … Lees verder Nieuwe GGZ themabijeenkomst: Maastrichtse benadering bij stemmen horen.

Verbinding met Philippe Delespaul – December 2019

Dit is mijn laatste interview met Philippe in deze serie. Hopelijk gaat het lijntje tussen de Facebookgroep en Philippe wel door anderen opgepakt en in enige vorm voortgezet worden. Ook komt er volgende maand nog een themagesprek. We kijken tevreden terug op onze samenwerking, maar gaan toch vooral weer in op de laatste vragen die vanuit de groep gesteld werden. Deze gingen over maatschappijkritiek vanuit … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – December 2019

De Nieuwe GGZ Themabijeenkomst “Bejegening van cliënten in de psychiatrie”

Op woensdag 30 oktober was het dan zo ver: Vier belangstellenden uit de Facebookgroep De Nieuwe GGZ en Philippe Delespaul en ik kwamen bij elkaar om te praten over het onderwerp “Bejegening van cliënten in de psychiatrie”. De deelnemers uit de Facebookgroep waren Eric, Edo, Cis, en Russell. Belangrijke thema’s die ik eruit gedestilleerd heb zijn: Invoelbaarheid van de hulpverlener voor de cliënt, beroepsethiek, veiligheid … Lees verder De Nieuwe GGZ Themabijeenkomst “Bejegening van cliënten in de psychiatrie”

Verbinding met Philippe Delespaul – November 2019

Project “Samendenken binnen de Nieuwe GGZ” en manifest Voor wie het bovengenoemde project nog niet kent: Het draait om ‘samendenksessies’ waarin deelnemers zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn en verschillende denkstijlen tot hun recht kunnen komen. Vanuit de Cliëntenraad van GGZ Rivierduinen werd dit voornamelijk ingezet om GGZ-cliënten die veel ideeën hebben en graag willen bijdragen, hier ook de kans toe te geven. In het reguliere programma … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – November 2019

Jim van Os, Changemaker

Nieuwe GGZ vanuit ‘schaduw-GGZ’ Jim: Op het gebied van Nieuwe GGZ is er iets heel interessants gaande, dat we oorspronkelijk niet hadden zien aankomen maar dat wel goede kansen biedt. Er is de afgelopen tijd een soort schaduw-GGZ ontstaan vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), waarin veel meer mogelijk is. In de traditionele GGZ wordt gewerkt met evidence based behandelrichtlijnen, ROM (Routine Outcome Monitoring), DBC … Lees verder Jim van Os, Changemaker

Verbinding met Philippe Delespaul – september 2019

Bianca: Wil je nog reageren op de op Facebook gegeven reacties op de vraag die je aan de lezers gesteld hebt, hoe iemand te helpen die niet geholpen wil worden? Je schreef dat dit wel een mooie aanzet zou zijn. Philippe: De reacties lopen best wel uiteen, en vullen elkaar daarom ook goed aan. Wat er denk ik vooral uit blijkt is dat het belangrijk … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – september 2019

Verbinding met Philippe Delespaul – augustus 2019

Het was dan wel de bedoeling om de opzet van de gesprekken te veranderen onder andere door een idee vanuit de groep in te brengen, maar nu kwamen mensen toch weer vooral met vragen. Opmerkelijk, want helemaal in het begin van de serie interviews kwam het regelmatig voor dat mensen hun eigen ideeën en projecten naar voren probeerden te brengen in plaats van echt een … Lees verder Verbinding met Philippe Delespaul – augustus 2019